• Yasal

Yasal

A. Veri işlemeden kim sorumludur ve veri koruma görevlimiz kimdir?

Denetleyiciyi burada bulabilirsiniz.

Veri Koruma Görevlimiz:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

e-mail: data-protection.eu@basf.com

B. Hangi verileri hangi amaçlarla, ne kadar süre ve hangi yasal temelde işliyoruz?

Aşağıda, sitemizde veri işleme (a), amaçları ve yasal dayanağı(b) ile ilgili depolama süresi ve varsa özel itiraz ve kaldırma seçenekleri(c) hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

1.Günlük Dosyalar

a.Veri İşleme

Web sitemizi yalnızca bilgi amaçlı ziyaret ederseniz, yani verileri başka bir şekilde kaydetmezseniz veya iletmezseniz (örneğin bir iletişim formu aracılığıyla), aşağıdaki bilgiler tarayacınızdan sunucumuza otomatik olarak iletilir:

 • Terminalinizin IP adresi
 • Tarayıcınız hakkında bilgi
 • Ziyaret ettiğiniz web sitesinin adı
 • Erişilen teklif sayfasının (URL) veya açılan dosyanın adı
 • Ziyaretinizin tarihi ve saati
 • Hata iletileri gibi durum bilgileri
 • Aktarılan veri birimleri ve erişim durumu (aktarılan dosya, dosya bulunamadı, vb)
 • İşletim sistemi ve bilgisayarınızın işletim sisteminin sürümü ve erişim sağlayıcınızın adı

b. Amaçlar ve Yasal Dayanaklar

BASF web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdan B. 1 a altındaki sunucumuza otomatik olarak iletilen IP adresini ve diğer verileri kullanırız.

(i) size istenen içeriği sağlamak
(ii) web sitemizin güvenliğini ve istikrarını sağlamak ve yetkisiz kullanım izlemek
(iii) web sitemizi kullanmayı kolaylaştırmak

Veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6 (1), İlk cümle, nokta(f) GDPR'dir.Yasal çıkarlarımız yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarından kaynaklanmaktadır.Toplanan verileri hiçbir koşulda kişiniz hakkında sonuç çıkarmak amacıyla kullanmıyoruz.

c. Depolama Süresi

Veriler, toplandığı amaç için artık gerekli olmadığında silinecektir. Web sitesini sağlamak için veri toplanırsa, ilgili oturum sona erdiğinde bir kez silinir. Veriler günlük dosyalarında saklanırsa, en geç yedi gün sonra silinir. Daha uzun süre saklanabilir. Bu durumda, IP adresleri son sekiz biti silerek anonim hale getirilir ve çağıran istemciyi atfetmek artık mümkün olmayacaktır.

2. Çerezler

a. Veri İşleme ve İlgili Yasal Dayanak

Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Bu, ziyaret edilen bir web sitesi için tarayıcıda görüntüleyicinin terminalinde (web sunucusu, sunucu) saklanabilen metin bilgileridir. Çerez, web sunucusundan tarayıcıya gönderilir veya tarayıcıda bir komut dosyası (JavaScript) tarafından oluşturulur. Web sunucusu, bu sayfaya yapılan sonraki ziyaretler sırasında bu çerez bilgilerini doğrudan sunucudan okuyabilir veya çerez bilgilerini bir web sitesi komut dosyası aracılığıyla sunucuya aktarabilir. Çerezler terminalinize herhangi bir zarar vermez ve herhangi bir virüs, truva atı veya diğer kötü amaçlı yazılım içermez.

Çerez, her durumda özel olarak kullanılan terminal cihazı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan bilgileri saklar. Ancak bu, sonuç olarak kimliğiniz hakkında anında bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelmez.

Genel olarak, aşağıdaki çerezleri kullanırız:

Temel çerezler

Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir. Genellikle, bu tür çerezler yalnızca gizlilik ayarlarınızı yapılandırma, oturum açma veya form doldurma gibi bir hizmet isteğine karşılık gelen eylemlere yanıt olarak ayarlanır. Bu tür çerezleri engellemek veya sizi bilgilendirmek için tarayıcı ayarlarınızı seçebilirsiniz. Ancak, bu durumda, web sitesinin bazı alanları çalışmaz.

Bu tür çerezlerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 (1), İlk cümle, nokta (f) GDPR'DİR. Yasal çıkarlarımız, B. 1 kapsamında belirtilen veri işleme amaçlarından kaynaklanmaktadır. 'si notası.

Hizmet çerezleri

Bu çerezler, web sitemizin performansını ölçmek ve geliştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamızı sağlar. Hangi sayfaların en popüler olduğunu, hangilerinin en az kullanıldığını ve ziyaretçilerin web sitesinde nasıl hareket ettiğini belirlememize yardımcı olurlar. Bu çerezler tarafından tüm bilgiler toplanır ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezleri kabul etmiyorsanız, web sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

Bu tür çerezlerin işlenmesinin yasal dayanağı, çerez afişinde veya Gizlilik tercih Merkezimizde seçerek bize verdiğiniz Madde 6(1), İlk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır.

Geri çekilmeden önce rıza temelinde yapılan işlemin yasallığını etkilemeden rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen Gizlilik Tercih Merkezi'ndeki ayarları değiştirin.

İşlevsel çerezler

Bu çerezler, web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve özelleştirme sağlamasına olanak tanır. Bunlar bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda kullandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu hizmetlerin bir kısmı veya tamamı düzgün çalışmayabilir.

Bu tür çerezlerin işlenmesinin yasal dayanağı, çerez afişinde veya Gizlilik Tercih Merkezimizde seçerek bize verdiğiniz Madde 6(1), İlk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır.

Geri çekilmeden önce rıza temelinde yapılan işlemin yasallığını etkilemeden rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen Gizlilik Tercih Merkezi'ndeki ayarları değiştirin.

Pazarlama amaçlı çerezler

Bu çerezler web sitemiz üzerinden ayarlanabilir. Reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızı profillemek ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilirler. Bu tür çerezleri kabul etmezseniz, daha az hedefli reklamla karşılaşırsınız.

Bu tür çerezlerin işlenmesinin yasal dayanağı, çerez afişinde veya Gizlilik Tercih Merkezimizde seçerek bize verdiğiniz Madde 6(1), İlk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır.

Geri çekilmeden önce rıza temelinde yapılan işlemin yasallığını etkilemeden rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen Gizlilik Tercih Merkezi'ndeki ayarları değiştirin.

b. Çerezlerin Özel Kullanımı, Amaçları ve Depolama Süresi

Özellikle, Gizlilik tercih Merkezi'nde belirlediğiniz çerez tercihlerine bağlı olarak aşağıdaki çerezleri kullanırız. Varsayılan olarak, yalnızca temel çerezler etkinleştirilir. Bunu da istemiyorsanız, tarayıcınızdaki çerezleri tamamen reddetme seçeneğiniz vardır. Bu durumda, ziyaret edilen web sitesinin işlevselliği etkilenebilir.

İlgili çerez sağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi, ilgili çerez kategorileri altındaki Gizlilik tercih Merkezi'nde mevcuttur.

3. İletişim formu ve e-posta

a. Veri İşleme

Web sitelerimiz iletişim formlarının yanı sıra doğrudan e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmek için bağlantılar içerir. Bu iletişim formlarından birini kullanırsanız, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve işlenecektir. İlgili iletişim formu elektronik iletişim bilgilerinde belirtilmesi gereken zorunlu veriler (*) ile işaretlenmiştir. Bize ek veri sağlarsanız, bu gönüllü olarak yapılır. Doğrudan e-posta yoluyla bizimle iletişime geçerseniz, ilgili e-posta meta verilerini ve mesajın içeriğini işleriz.

b. Amaçlar ve Yasal Dayanaklar

Verileriniz, sizinle iletişim kurmamızı ve isteğinizi işleme koymamızı ve size ilgili hizmetlerimizi sunmamızı sağlamak, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemek ve Bilgi Teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için işlenecektir.

Bu tür zorunlu bilgilerin işlenmesi için yasal dayanak Madde 6 (1), İlk cümle, nokta (f) GDPR'DİR. Yukarıda belirtilen amaçlar, verilerin işlenmesinde de meşru çıkarlar oluşturmaktadır. Temasın amacı bir sözleşmeye girmek ise, işleme için ek bir yasal dayanak Madde 6 (1), İlk cümle, nokta (b) GDPR'DİR. Sizin tarafınızdan gönüllü olarak sağlanan verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6(1), İlk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır.

c. Depolama Süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, depolama amacı sona erdiğinde silinir veya engellenir. Veriler, AB yönetmeliklerinde, yasalarda veya denetleyiciyi yöneten diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından sağlanmışsa da saklanabilir. Söz konusu veriler, söz konusu standartların öngördüğü bir depolama süresi sona erdiğinde, bir sözleşmeye girmek veya yerine getirmek için bu tür verilerin daha fazla depolanmasına ihtiyaç duyulmadığı sürece engellenir veya silinir.

Onayınızı verdiyseniz, geri çekilmeden önce onay temelinde yapılan işlemin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Lütfen ilgili BASF iletişim ortağınızı buna göre bilgilendirin.

4. Google reCAPTCHA

a. Veri İşleme

Web sitemizde Google reCAPTCHA kullanıyoruz. Sağlayıcı Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'DİR (“Google”).

Recaptcha'nın amacı, web sitemize girilen verilerin (örneğin bir iletişim formu göndermeden önce) bir kişi tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmektir. Bu amaçla, reCAPTCHA davranışınızı çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz yalnızca veri girişinizin sizin tarafınızdan doğrulanması gerektiği anda başlar.

b. Amaçlar ve Yasal Dayanaklar

Web tekliflerimizi kötü niyetli otomatik casusluktan ve SPAM'den korumak için Google recaptcha'yı kullanıyoruz.

Bu tür çerezlerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 (1), İlk cümle, nokta (f) GDPR'DİR. Yukarıda belirtilen amaçlar, toplanan verilerin işlenmesinde meşru çıkarlarımızı da oluşturmaktadır.

c. Daha Fazla Bilgi

Özellikle Google recaptcha ile bağlantılı olarak kişisel verilerin depolanma süresi ve Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html and https://policies.google.com/privacy.

Ayrıca, Google, kişisel verilerinizi yeterli düzeyde veri koruması olmayan üçüncü bir ülke olan ABD'de işler.

5. Gömülü YouTube Videoları

a. Veri İşleme

YouTube platformunda saklanan ve doğrudan web sitemizden oynatılabilen çevrimiçi teklifimize YouTube videoları ekledik. YouTube, Google LLC'nin bir hizmetidir. Tüm videolar "gelişmiş gizlilik modu" na gömülüdür, yani videoları oynatmadığınız sürece bir kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir veri YouTube'a aktarılmaz. Aynı zamanda, yalnızca kendi web sunucumuzdan yüklenen bir önizleme görüntüsü görüntülenir.

Veriler yalnızca videoları oynattığınızda aktarılacaktır. Bu veri iletimi üzerinde hiçbir etkimiz yok. Veri aktarımı, bir YouTube kullanıcı hesabına giriş yapıp yapmadığınıza veya herhangi bir kullanıcı hesabının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Google'a giriş yaptıysanız, bilgileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilir.

b. Amaçlar ve Yasal Dayanaklar

Size kolay bir şekilde video sunmak için web sitemizde bu tür YouTube eklentilerini kullanıyoruz.

Bu tür eklentilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6(1), İlk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır. Önizleme görüntüsündeki "oynat düğmesine" tıklayarak onayınızı verirsiniz.

Onayınızı verdiyseniz, geri çekilmeden önce onay temelinde yapılan işlemin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

c. Daha Fazla Bilgi

Veri işleme, özellikle de YouTube'un yasal dayanağı ve depolama süresi hakkında daha fazla bilgi sağlayıcının Gizlilik Politikasında mevcuttur (https://policies.google.com/privacy) ve ayrıca YouTube platformundaki gizlilik afişinde. Orada ayrıca haklarınız ve gizliliğinizi korumak için Ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

Ayrıca, Google, kişisel verilerinizi yeterli düzeyde veri koruması olmayan üçüncü bir ülke olan ABD'de işler.

6. Sosyal Medya Köprüsü

Facebook, İnstagram, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, Flickr ve LinkedIn: web sitemiz aşağıdaki sosyal medya hizmetlerine köprüler içerir.

Bunlar ilgili logolar şeklinde tasarlanmıştır ve kendi sunucumuzda saklanır. Bir kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir veri, web sitemiz ilk kez yüklendiğinde ilgili sağlayıcı hizmetlerine aktarılmaz. Sadece logoları tıkladığınızda ilgili web sitesine yönlendirileceksiniz. Verilerinizin daha fazlası bu tür web sitelerinde işlenebilir.

İlgili bağlantılı web sitelerinde bu tür veri işleme üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

C. Bu verileri bize vermek zorunda mısınız?

Web sitemizi ziyaret ederken, B. 1. maddede belirtilen bilgiler. a.temel olarak sınıflandırılan çerezlerden elde edilen bilgiler otomatik olarak işlenir. Bu tür bilgilerin iletimi gönüllüdür. Bu tür kişisel verilerin sağlanması olmadan istenen sayfayı görüntüleyemeyiz.

Eğer siz:

 • Gerekli olarak sınıflandırılmamış çerezleri kullanmamıza izin verin,
 • bizimle iletişime geçmek ve bize bir e-posta göndermek veya bunu yapmak için iletişim formumuzu kullanmak (gerekli reCAPTCHA sorgusu dahil) veya
 • gömülü YouTube videolarını izlemek ister misiniz,

bu tür bilgilerin iletimi gönüllüdür.

Bizimle iletişime geçerseniz, belirli bir durumda gerekli olan kişisel verileri bize sağlamazsanız, talebinize en uygun şekilde yanıt veremeyeceğiz veya en uygun şekilde yanıtlayamayacağız. Çerezler söz konusu olduğunda, onay eksikliği web sitesinin veya bölümlerinin işlevselliğinin kısıtlanmasına yol açabilir. Gömülü videolar sizin izniniz olmadan oynatılamaz

D. Kişisel verilerinizi kime ifşa ediyoruz?

Şirketimiz bünyesinde, yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için bu tür verilere ihtiyaç duyan yukarıda belirtilen kişisel verilerinize yalnızca kişi ve departmanlara erişim sağlanmaktadır.

Ayrıca servis sağlayıcılarla da işbirliği yapıyoruz. Bu servis sağlayıcılar sadece talimatlarımıza göre çalışır ve sözleşmeyle ilgili veri koruma gerekliliklerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara ifşa ederiz:

 • Madde 6(1), İlk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca bunu yapmak için açık onay verdiniz,
 • açıklama, yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için Madde 6(1), İlk cümle, nokta (f) GDPR uyarınca ve verilerinizin açıklanmamasında meşru çıkarlarınızı geçersiz kıldığınızı varsaymak için hiçbir neden yoksa gereklidir,
 • Madde 6(1), İlk cümle, nokta (c) GDPR uyarınca yasal bir açıklama yükümlülüğü vardır veya bu yasa tarafından izin verilir ve Madde 6(1), İlk cümle, nokta (b) GDPR uyarınca sizinle sözleşme ilişkilerinin yürütülmesi için gereklidir.

Kişisel verileriniz, yalnızca Madde 44 et seqq'nun özel gereksinimleri varsa, üçüncü bir ülkedeki servis sağlayıcılara açıklanacaktır. GDPR memnun kalıcaktır.

E. Kişisel verilerinizi nasıl güvence altına alırız?

BASF, kişisel verilerinizi yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli revize edilmektedir.

G. Nerede şikayette bulunabilirsiniz?

Bu gizlilik politikasında belirtilen veri koruma görevlisine (iletişim bilgileri için Bölüm A'ya bakınız) veya bir denetim otoritesine, özellikle de ikamet yerinizin Üye devletine, iş yerinize veya şüpheli ihlal yerine şikayette bulunma seçeneğiniz vardır.

Herhangi bir durumda bizimle iletişime geçebilirsniz:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate State Commissioner for the Protection of Data and Freedom of Information)
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz, Germany

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

e-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Küçük yaştakilerin verilerinin korunması

Bu web sitesi en az 18 yaşında olan kişilere yöneliktir. Böyle bir kişi kişisel verileri bu web sitesi aracılığıyla aktarırsa, bu tür verileri sileceğiz ve reşit olmayanın farkına varır varmaz daha fazla işlemeyeceğiz.